15 Tháng Mười Hai, 2018

Góp vốn bằng đất: hiểu sao cho hợp lý?

Đăng trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn (tháng 10/2014) Có hai điểm không tương thích giữa bốn văn bản luật hiện nay liên quan đến […]
30 Tháng Mười Một, 2018

Để kiến thức tự chui vào hộp thư của bạn

Internet là cả kho tàng. Nhiều website cực kỳ hữu ích, lại còn miễn phí. Đăng ký tin mới (newsletter) từ những website này và nhận […]
29 Tháng Mười Một, 2018

Tỷ lệ biểu quyết mới trong công ty TNHH: cách hiểu nào đúng?

Đăng trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn (tháng 12/2014) Điều 60 của Luật Doanh nghiệp 2014 (có hiệu lực từ ngày 1-7-2015) quy định về […]
29 Tháng Mười Một, 2018

Ủy quyền vô thời hạn, không hủy ngang là như thế nào?

Đăng trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn ngày 18/8/2015. Liên quan đến chuyện Ngân hàng Nhà nước chấp thuận về nguyên tắc việc sáp nhập NH […]
17 Tháng Mười Một, 2018

Sửa luật, thay thái độ, đổi tư duy

Đăng trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn (tháng 1/2015) và sau đó Báo Chính phủ đăng lại. Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư mới […]
29 Tháng Mười Một, 2018

Tội cố ý làm trái và sự lỗi thời của một điều luật

Đăng trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn (tháng 6/2014) Liệu bầu Kiên có thuộc đối tượng có chức vụ, quyền hạn theo quy định của điều […]
29 Tháng Mười Một, 2018

Đổi tên, đổi chủ sở hữu công ty và lệ phí trước bạ

Đăng trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn (Tháng 6/2015) Theo điều 4.18 Nghị định 45/2011/NĐ-CP của Chính phủ, một trong những trường hợp được không phải […]
29 Tháng Mười Một, 2018

Nghị định mới về phân phối hàng hóa phải mới

Đăng trên Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn (6/4/2015), Báo điện tử Chính Phủ (Chinhphu.vn) đăng lại ở đây, Diễn đàn Cạnh tranh Quốc gia đăng lại […]
29 Tháng Mười Một, 2018

Đâu phải chỉ vì thiếu luật!

Đăng trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn (tháng 5/2015). Việc xử lý tài sản bảo đảm hiện nay có những vướng mắc thuộc về mặt […]