1 Tháng Tám, 2020

Page “Pháp Lý M&A Căn Bản”

Gần đây Ngữ viết nhiều hơn trên trang (page) “Pháp Lý M&A Căn Bản”. Bài trên trang này sẽ thảo luận (1) quy định của pháp […]
25 Tháng Mười, 2019

Cách nước Mỹ xử lý giao dịch đầu tư ảnh hưởng an ninh quốc gia

Bài này đăng trên The Saigon Times bản in số 40-2019 ngày 3/10/2019, sau đó đăng bản online ngày 9/10/2019 với tên là “Việt Nam học được gì qua cách […]
22 Tháng Mười Hai, 2018

Pháp lý M&A căn bản

Cuốn sách này được Ngữ viết trong 3 năm, tranh thủ lúc đêm khuya, khi sáng sớm, hôm cuối tuần và ngày nghỉ lễ. Mỗi ngày […]
9 Tháng Mười Hai, 2018

Cổ phần vàng

Đăng trên Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn (số 39 ra ngày 22/09/2016) Đại diện Bộ Tài chính cho biết rằng Nhà nước có thể nắm “cổ phần […]
15 Tháng Mười Hai, 2018

Góp vốn bằng đất: hiểu sao cho hợp lý?

Đăng trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn (tháng 10/2014) Có hai điểm không tương thích giữa bốn văn bản luật hiện nay liên quan đến […]
9 Tháng Mười Hai, 2018

Góp vốn, mua cổ phần: phải đăng ký hay quyền luật định?

Đăng trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn (tháng 5/2014) Trước một câu hỏi như thế, chắc hẳn luật sư nào cũng muốn tìm kiếm câu […]
9 Tháng Mười Hai, 2018

Luật Đất đai mới và hoạt động M&A

Đăng trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn (tháng 7/2014) Ngày 1-7-2014, Luật Đất đai mới và Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn luật này sẽ chính […]
9 Tháng Mười Hai, 2018

Mua doanh nghiệp Việt – chặng đường gian nan (Phần 1)

Đăng trên Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn số 48 ra ngày 26/11/2015. Bài này Ngữ viết ngay trước khi Nghị định 118/2015/NĐ-CP được công bố. Nghị định này […]
9 Tháng Mười Hai, 2018

Mua doanh nghiệp Việt – chặng đường gian nan (Phần 2)

Đăng trên Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn số 49 ra ngày 03/12/2015. (Bài này Ngữ viết ngay trước khi Nghị định 118/2015/NĐ-CP được công bố. Nghị định này […]
9 Tháng Mười Hai, 2018

Dự thảo thông tư góp vốn, mua cổ phần: thừa mà thiếu

Đăng trên Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn số Tất niên Ất Mùi ra ngày 28/1/2016. Đầu năm 2016, Bộ Tài chính công bố dự thảo Thông tư điều […]
29 Tháng Mười Một, 2018

Tỷ lệ biểu quyết mới trong công ty TNHH: cách hiểu nào đúng?

Đăng trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn (tháng 12/2014) Điều 60 của Luật Doanh nghiệp 2014 (có hiệu lực từ ngày 1-7-2015) quy định về […]
12 Tháng Một, 2019

New merger filing requirement raises concerns

This article was first posted on International Financial Law Review (Dec 2018) Under the current Competition Law, an M&A transaction needs to be notified to the competent authority […]
23 Tháng Mười Hai, 2018

Merger control provisions of the new Competition Law

On 12 June 2018, Law No. 23/2018/QH14 on Competition was adopted by the National Assembly (the “New Law”). The New Law will come into force from […]
9 Tháng Mười Hai, 2018

How the New Land Law May Affect M&A

This was first appeared on the printed copies of thesaigontimes (English) in July 2014. The newly enacted Land Law and Decree 43/2014/ND-CP on the law’s implementation are valid as […]
1 Tháng Mười Hai, 2018

New Laws Yet Not New Laws

This article first appeared on thesaigontimes (printed copies) in December 2015. The amended Enterprise Law and Investment Law were expected to promote mergers and acquisitions (M&A). A while […]