27 Tháng Năm, 2021

Hiểu thế nào về “Thường trú”, “tạm trú”, “cư trú”?

Đây là bài báo đầu tay của Ngữ, viết năm 2010-2011 gì đó trên báo Pháp Luật Việt Nam. Nay báo này hình như không còn […]
24 Tháng Tư, 2021

Đem Luật Công Ty Đi Đáo Tụng Đình

Đăng trên Saigon Times bản in ngày 15/4/2021, bản điện tử ngày 17/4/2021. Links các bài viện dẫn ở footnotes ở dưới bản PDF. Lật trang […]
8 Tháng Mười Hai, 2020

Những băn khoăn về một số điểm của Luật Doanh nghiệp 2020

Đăng trên Tạp chí Luật sư Việt Nam ngày 28/7/2020. Hình chụp ở Vũng Tàu một ngày đầu tháng 7/2019.(Lật trang để đọc toàn bài)
15 Tháng Tám, 2020

Xử lý hoạt động đầu tư dựa trên giao dịch giả tạo

Bài này đăng trên The Saigon Times báo in ngày 30/7/2020 và báo điện tử ngày 31/7/2020 với tựa đề là “Không dễ xử lý hoạt […]
9 Tháng Mười Hai, 2018

Vá đường luật kinh doanh

Đăng trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn (tháng 2/2018) Ai đó đã ví von rằng Luật Doanh nghiệp giúp tạo ra các loại hình doanh […]
15 Tháng Mười Hai, 2018

Góp vốn bằng đất: hiểu sao cho hợp lý?

Đăng trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn (tháng 10/2014) Có hai điểm không tương thích giữa bốn văn bản luật hiện nay liên quan đến […]
29 Tháng Mười Một, 2018

Tỷ lệ biểu quyết mới trong công ty TNHH: cách hiểu nào đúng?

Đăng trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn (tháng 12/2014) Điều 60 của Luật Doanh nghiệp 2014 (có hiệu lực từ ngày 1-7-2015) quy định về […]
29 Tháng Mười Một, 2018

Ủy quyền vô thời hạn, không hủy ngang là như thế nào?

Đăng trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn ngày 18/8/2015. Liên quan đến chuyện Ngân hàng Nhà nước chấp thuận về nguyên tắc việc sáp nhập NH […]
17 Tháng Mười Một, 2018

Sửa luật, thay thái độ, đổi tư duy

Đăng trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn (tháng 1/2015) và sau đó Báo Chính phủ đăng lại. Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư mới […]